• Luận Văn Luận Án
  • 338.109597 B932 - T968
    Luận văn thạc sĩ: Hiệu quả cho vay hộ nghèo về nhà ở tại ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Đắk Lắk /
DDC 338.109597
Tác giả CN Bùi, Quang Tuyên
Tác giả TT ĐHQT Hồng Bàng
Nhan đề Luận văn thạc sĩ: Hiệu quả cho vay hộ nghèo về nhà ở tại ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Đắk Lắk / Bùi Quang Tuyên, Hà Văn Dương
Thông tin xuất bản Tp. HCM : ĐHQT Hồng Bàng, 2019
Mô tả vật lý 86 tr. ; 29 cm.
Tóm tắt Luận văn đã tổng quan lý luận về hiệu quả cho vay hộ nghèo về nhà ở, xác định các nội dung, tiêu chí đánh giá hiệu quả cho vay hộ nghèo về nhà ở...
Từ khóa tự do Vay vốn - Chính sách nhà ở
Tác giả(bs) CN Bùi Quang Tuyên; Hà Văn Dương (Hướng dẫn khoa học)
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(2): 10112309-10
000 00000nam#a2200000ui#4500
00115400
0024
0046F9DDA23-FE5F-4445-9F7E-A6BE09C81736
005201912021115
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20191202111532|bhoaitm|c20190618141933|dhoaitm|y20190618112148|zhoaitm
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
082 |a338.109597|bB932 - T968
100 |aBùi, Quang Tuyên
110 |aĐHQT Hồng Bàng
245 |aLuận văn thạc sĩ: Hiệu quả cho vay hộ nghèo về nhà ở tại ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Đắk Lắk / |cBùi Quang Tuyên, Hà Văn Dương
260 |aTp. HCM : |bĐHQT Hồng Bàng, |c2019
300 |a86 tr. ; |c29 cm.
520 |aLuận văn đã tổng quan lý luận về hiệu quả cho vay hộ nghèo về nhà ở, xác định các nội dung, tiêu chí đánh giá hiệu quả cho vay hộ nghèo về nhà ở...
653 |aVay vốn - Chính sách nhà ở
700 |aBùi Quang Tuyên; Hà Văn Dương (Hướng dẫn khoa học)
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(2): 10112309-10
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2019/thang 6/nhung/quangtuyenthumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10112309 Kho sách chuyên ngành 338.109597 B932 - T968 Luận án luận văn 1
2 10112310 Kho sách chuyên ngành 338.109597 B932 - T968 Luận án luận văn 2