DDC 349.597
Tác giả CN Lê, Minh Toàn
Nhan đề Pháp luật đại cương : Dùng trong các trường đại học, cao đẳng và trung cấp / Lê Minh Toàn
Lần xuất bản Xuất bản lần thứ 17
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2019
Mô tả vật lý 499 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề chung về nhà nước và pháp luật. Giới thiệu một số ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam như: luật hành chính, luật hình sự, tố tụng hình sự, luật dân sự và tố tụng dân sự, luật lao động và bảo hiểm xã hội, pháp luật kinh doanh
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Pháp luật đại cương
Từ khóa tự do Điều dưỡng
Từ khóa tự do Điều dưỡng
Từ khóa tự do Điều dưỡng
Từ khóa tự do Điều dưỡng
Từ khóa tự do Điều dưỡng
Từ khóa tự do Điều dưỡng
Từ khóa tự do Điều dưỡng
Từ khóa tự do Điều dưỡng
Từ khóa tự do Điều dưỡng
Từ khóa tự do Điều dưỡng
Từ khóa tự do Điều dưỡng
Từ khóa tự do Điều dưỡng
Từ khóa tự do Điều dưỡng
Từ khóa tự do Điều dưỡng
Từ khóa tự do Điều dưỡng
Từ khóa tự do Điều dưỡng
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(16): 10112511-25, 10119308
000 00000nam#a2200000ui#4500
00115483
00219
004C27FF8E1-9C16-49BD-802C-D9B101D39515
005202112091422
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786045747339|c135.000 VNĐ
039|a20211209142205|bvulh|c20211209110314|dvulh|y20190807130927|zdiepbnh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a349.597|bL433 - T627
100 |aLê, Minh Toàn
245 |aPháp luật đại cương : |bDùng trong các trường đại học, cao đẳng và trung cấp / |cLê Minh Toàn
250 |aXuất bản lần thứ 17
260 |aH. : |bChính trị Quốc gia Sự thật, |c2019
300 |a499 tr. ; |c21 cm.
520 |aTrình bày những vấn đề chung về nhà nước và pháp luật. Giới thiệu một số ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam như: luật hành chính, luật hình sự, tố tụng hình sự, luật dân sự và tố tụng dân sự, luật lao động và bảo hiểm xã hội, pháp luật kinh doanh
653 |aGiáo trình
653 |aPháp luật
653 |aPháp luật đại cương
653|aĐiều dưỡng
653|aĐiều dưỡng
653|aĐiều dưỡng
653|aĐiều dưỡng
653|aĐiều dưỡng
653|aĐiều dưỡng
653|aĐiều dưỡng
653|aĐiều dưỡng
653|aĐiều dưỡng
653|aĐiều dưỡng
653|aĐiều dưỡng
653|aĐiều dưỡng
653|aĐiều dưỡng
653|aĐiều dưỡng
653|aĐiều dưỡng
653|aĐiều dưỡng
691 |aĐại cương
691|aĐiều dưỡng
691|aĐiều dưỡng
691|aĐiều dưỡng
691|aĐiều dưỡng
691|aĐiều dưỡng
691|aĐiều dưỡng
691|aĐiều dưỡng
691|aĐiều dưỡng
691|aĐiều dưỡng
691|aĐiều dưỡng
691|aĐiều dưỡng
691|aĐiều dưỡng
691|aĐiều dưỡng
691|aĐiều dưỡng
691|aĐiều dưỡng
691|aĐiều dưỡng
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(16): 10112511-25, 10119308
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2019/thang 8/0708d/5thumbimage.jpg
890|a16|b32|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10112511 Kho sách chuyên ngành 349.597 L433 - T627 Điều dưỡng 1
2 10112512 Kho sách chuyên ngành 349.597 L433 - T627 Điều dưỡng 2
3 10112513 Kho sách chuyên ngành 349.597 L433 - T627 Điều dưỡng 3
4 10112514 Kho sách chuyên ngành 349.597 L433 - T627 Điều dưỡng 4
5 10112515 Kho sách chuyên ngành 349.597 L433 - T627 Điều dưỡng 5
6 10112516 Kho sách chuyên ngành 349.597 L433 - T627 Điều dưỡng 6
7 10112517 Kho sách chuyên ngành 349.597 L433 - T627 Điều dưỡng 7
8 10112518 Kho sách chuyên ngành 349.597 L433 - T627 Điều dưỡng 8
9 10112519 Kho sách chuyên ngành 349.597 L433 - T627 Điều dưỡng 9
10 10112520 Kho sách chuyên ngành 349.597 L433 - T627 Điều dưỡng 10

Không có liên kết tài liệu số nào