DDC 343.59707
Tác giả CN Nguyễn, Thị Dung
Nhan đề Luật kinh tế : Chuyên khảo / Nguyễn Thị Dung, Trần Thị Bảo Ánh, Lê Hương Giang...
Thông tin xuất bản H. : Lao động, 2017
Mô tả vật lý 755 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Trình bày tổng quan về luật kinh tế trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam; pháp luật về các chủ thể kinh doanh trong nền kinh tế; pháp luật điều chỉnh hoạt động đầu tư, cạnh tranh, hợp đồng trong hoạt động kinh doanh và giải quyết tranh chấp thương mại
Từ khóa tự do Chuyên khảo
Từ khóa tự do Luật
Từ khóa tự do Luật kinh tế
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(5): 10112942-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00115564
0022
0040B94BDE7-2649-44EE-9500-4E946C8946C5
005201908150852
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |a9786045982105|c280.000 VNĐ
039|a20190815085301|bdiepbnh|y20190815085244|zdiepbnh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a343.59707|bN576 - D916
100 |aNguyễn, Thị Dung
245 |aLuật kinh tế : |bChuyên khảo / |cNguyễn Thị Dung, Trần Thị Bảo Ánh, Lê Hương Giang...
260 |aH. : |bLao động, |c2017
300 |a755 tr. ; |c24 cm.
520 |aTrình bày tổng quan về luật kinh tế trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam; pháp luật về các chủ thể kinh doanh trong nền kinh tế; pháp luật điều chỉnh hoạt động đầu tư, cạnh tranh, hợp đồng trong hoạt động kinh doanh và giải quyết tranh chấp thương mại
653 |aChuyên khảo
653 |aLuật
653 |aLuật kinh tế
691 |aLuật
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(5): 10112942-6
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2019/thang 8/150819d/4thumbimage.jpg
890|a5|b8
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10112942 Kho sách chuyên ngành 343.59707 N576 - D916 Sách tham khảo 1
2 10112943 Kho sách chuyên ngành 343.59707 N576 - D916 Sách tham khảo 2 Hạn trả:29-09-2020
3 10112944 Kho sách chuyên ngành 343.59707 N576 - D916 Sách tham khảo 3
4 10112945 Kho sách chuyên ngành 343.59707 N576 - D916 Sách tham khảo 4
5 10112946 Kho sách chuyên ngành 343.59707 N576 - D916 Sách tham khảo 5

Không có liên kết tài liệu số nào