DDC 612.0150711
Tác giả CN Tạ, Thành Văn
Tác giả TT Đại Học Y Hà Nội
Tác giả TT ĐH Y Hà Nội
Nhan đề Hóa sinh : Sách đào tạo bác sĩ đa khoa / Tạ Thành Văn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Y học, 2018
Mô tả vật lý 439 tr. ; 27 cm.
Tóm tắt Cuốn sách gồm hai phần chính: Cấu tạo và chuyển hóa chất; hóa sinh tế bào, mô và các cơ quan...
Từ khóa tự do Chuyển hóa chất
Từ khóa tự do Hóa sinh tế bào
Từ khóa tự do Hóa sinh
Từ khóa tự do Y đa khoa
Môn học Hóa sinh (RH2013)
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(10): 10114323-32
000 00000nam#a2200000u##4500
00115655
00215
004B00F91DE-5B81-4EA6-8A04-084C90EE9B55
005202405311353
008211228s2018 vm eng
0091 0
020 |a9786046634768|c160,000 VNĐ
039|a20240531140057|bvulh|c20240531135408|dvulh|y20190909110530|zdiepbnh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a612.0150711|bT111 - V217
100 |aTạ, Thành Văn
110|aĐại Học Y Hà Nội
110|aĐH Y Hà Nội
245 |aHóa sinh : |bSách đào tạo bác sĩ đa khoa / |cTạ Thành Văn
260 |aHà Nội : |bY học, |c2018
300 |a439 tr. ; |c27 cm.
520 |aCuốn sách gồm hai phần chính: Cấu tạo và chuyển hóa chất; hóa sinh tế bào, mô và các cơ quan...
653 |aChuyển hóa chất
653 |aHóa sinh tế bào
653 |aHóa sinh
653|aY đa khoa
690|aHóa sinh (RH2013)
691 |aBác sĩ Y khoa
691|aRăng hàm mặt
691|aY đa khoa
691|aKỹ thuật xét nghiệm y học
691|aGeneral Health
691|aY học cổ truyền
691|aVật lý trị liệu - phục hồi chức năng
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(10): 10114323-32
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2019/thang 9/090919d/2thumbimage.jpg
890|a10|b62|c1|d11
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10114326 Kho sách chuyên ngành 612.0150711 T111 - V217 Y đa khoa 4
2 10114323 Kho sách chuyên ngành 612.0150711 T111 - V217 Y đa khoa 1
3 10114324 Kho sách chuyên ngành 612.0150711 T111 - V217 Y đa khoa 2
4 10114325 Kho sách chuyên ngành 612.0150711 T111 - V217 Y đa khoa 3
5 10114327 Kho sách chuyên ngành 612.0150711 T111 - V217 Y đa khoa 5
6 10114328 Kho sách chuyên ngành 612.0150711 T111 - V217 Y đa khoa 6 Hạn trả:19-06-2024
7 10114329 Kho sách chuyên ngành 612.0150711 T111 - V217 Y đa khoa 7 Hạn trả:19-06-2024
8 10114330 Kho sách chuyên ngành 612.0150711 T111 - V217 Y đa khoa 8 Hạn trả:26-06-2024
9 10114331 Kho sách chuyên ngành 612.0150711 T111 - V217 Y đa khoa 9
10 10114332 Kho sách chuyên ngành 612.0150711 T111 - V217 Y đa khoa 10