DDC 338.4791
Tác giả CN Majure, Robert
Nhan đề English for hotels and restaurants / Robert Majure, Jess Martin; Dennis Le Boeuf (Proofreader)
Lần xuất bản Second Edition
Thông tin xuất bản Tp.HCM : Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Nhân Trí Việt, 2016
Mô tả vật lý 138tr. ; 29cm.
Từ khóa tự do Khách sạn
Từ khóa tự do Tiếng Anh
Từ khóa tự do Nhà hàng
Tác giả(bs) CN Martin, Jess
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(15): 10114693-707
000 00000nam#a2200000ui#4500
00115677
0025
004F1A052FE-1271-4F6A-8710-F9CAA085986B
005201911151605
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |a9786045846865|c208.000 VNĐ
039|a20191115160552|bvulh|y20190910151939|zdiepbnh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |aeng
044 |avm
082 |a338.4791|bR639 - M234
100 |aMajure, Robert
245 |aEnglish for hotels and restaurants / |cRobert Majure, Jess Martin; Dennis Le Boeuf (Proofreader)
250 |aSecond Edition
260 |aTp.HCM : |bTp. Hồ Chí Minh ; Công ty Nhân Trí Việt, |c2016
300 |a138tr. ; |c29cm.|e1 đĩa CD
653 |aKhách sạn
653 |aTiếng Anh
653 |aNhà hàng
691 |aDu lịch - Quản trị khách sạn - Nhà hàng - Nhà bếp
700 |aMartin, Jess
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(15): 10114693-707
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2019/thang 9/100919d/13thumbimage.jpg
890|a15|b13
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10114693 Kho sách chuyên ngành 338.4791 R639 - M234 Sách ngoại văn 1 Hạn trả:31-12-2020
2 10114694 Kho sách chuyên ngành 338.4791 R639 - M234 Sách ngoại văn 2
3 10114695 Kho sách chuyên ngành 338.4791 R639 - M234 Sách ngoại văn 3
4 10114696 Kho sách chuyên ngành 338.4791 R639 - M234 Sách ngoại văn 4
5 10114697 Kho sách chuyên ngành 338.4791 R639 - M234 Sách ngoại văn 5
6 10114698 Kho sách chuyên ngành 338.4791 R639 - M234 Sách ngoại văn 6
7 10114699 Kho sách chuyên ngành 338.4791 R639 - M234 Sách ngoại văn 7
8 10114700 Kho sách chuyên ngành 647.94014 R639 - M234 Sách ngoại văn 8
9 10114701 Kho sách chuyên ngành 338.4791 R639 - M234 Sách ngoại văn 9
10 10114702 Kho sách chuyên ngành 338.4791 R639 - M234 Sách ngoại văn 10

Không có liên kết tài liệu số nào