• Giáo Trình
  • 372.21 N576 - H678
    Giáo trình giáo dục học mầm non :
DDC 372.21
Tác giả CN Nguyễn, Thị Hoà
Nhan đề Giáo trình giáo dục học mầm non : Dùng cho hệ cử nhân giáo dục mầm non / Nguyễn Thị Hòa
Lần xuất bản In lần thứ mười chín
Thông tin xuất bản H. : Đại học Sư phạm, 2018
Mô tả vật lý 236tr. ; 24cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề chung của giáo dục mầm non. Hướng dẫn cách tổ chức các hoạt động tích hợp theo chủ đề cho trẻ ở trường mầm non và chuẩn bị cho trẻ vào lớp một
Từ khóa tự do Phương pháp giảng dạy
Từ khóa tự do Giáo dục học
Từ khóa tự do Mẫu giáo
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(10): 10115028-37
000 00000nam#a2200000ui#4500
00115691
0021
0043E56AD74-0584-4379-9173-9757D49EB451
005201909181151
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20190918115236|zhoaitm
041 |aVie
044 |aVn
082 |a372.21|bN576 - H678
100 |aNguyễn, Thị Hoà
245 |aGiáo trình giáo dục học mầm non : |bDùng cho hệ cử nhân giáo dục mầm non / |cNguyễn Thị Hòa
250 |aIn lần thứ mười chín
260 |aH. : |b Đại học Sư phạm, |c2018
300 |a236tr. ; |c24cm.
520 |aTrình bày những vấn đề chung của giáo dục mầm non. Hướng dẫn cách tổ chức các hoạt động tích hợp theo chủ đề cho trẻ ở trường mầm non và chuẩn bị cho trẻ vào lớp một
653 |aPhương pháp giảng dạy
653 |aGiáo dục học
653 |aMẫu giáo
691|aGiáo dục mầm non
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(10): 10115028-37
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2019/thang 9/180919d/1thumbimage.jpg
890|a10|b12
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10115028 Kho sách chuyên ngành 372.21 N576 - H678 Giáo trình 1
2 10115029 Kho sách chuyên ngành 372.21 N576 - H678 Giáo trình 2 Hạn trả:24-09-2020
3 10115030 Kho sách chuyên ngành 372.21 N576 - H678 Giáo trình 3
4 10115031 Kho sách chuyên ngành 372.21 N576 - H678 Giáo trình 4
5 10115032 Kho sách chuyên ngành 372.21 N576 - H678 Giáo trình 5 Hạn trả:01-10-2020
6 10115033 Kho sách chuyên ngành 372.21 N576 - H678 Giáo trình 6
7 10115034 Kho sách chuyên ngành 372.21 N576 - H678 Giáo trình 7
8 10115035 Kho sách chuyên ngành 372.21 N576 - H678 Giáo trình 8
9 10115036 Kho sách chuyên ngành 372.21 N576 - H678 Giáo trình 9
10 10115037 Kho sách chuyên ngành 372.21 N576 - H678 Giáo trình 10

Không có liên kết tài liệu số nào