• Sách Tham Khảo
  • 515 C235 - T422
    Toán ứng dụng trong quản trị kinh doanh và kinh tế /
DDC 515
Tác giả CN Cao, Hào Thi
Nhan đề Toán ứng dụng trong quản trị kinh doanh và kinh tế / Trần Kim Ngọc, Nguyễn Ngọc Vân Uyên (Tham gia biên soạn)
Thông tin xuất bản H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2019
Mô tả vật lý 557 tr. ; 27 cm.
Tóm tắt Cuốn sách gồm 14 chương trình bày những nội dung cụ thể về các khái niệm thuật ngữ, phương trình và hàm số tính tuyến, hàm số bậc hai, đại số ma trận...
Từ khóa tự do Quản trị kinh doanh
Từ khóa tự do Toán ứng dụng
Từ khóa tự do Kinh tế
Tác giả(bs) CN Trần, Kim Ngọc
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10115268
000 00000nam#a2200000ui#4500
00115722
0022
004258B3D88-F65D-48B8-8D6B-190F3372503E
005201910091138
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786046713869|c145.000 VNĐ
039|y20191009113946|zhoaitm
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a515|bC235 - T422
100 |aCao, Hào Thi
245 |aToán ứng dụng trong quản trị kinh doanh và kinh tế / |cTrần Kim Ngọc, Nguyễn Ngọc Vân Uyên (Tham gia biên soạn)
260 |aH. : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2019
300 |a557 tr. ; |c27 cm.
520 |aCuốn sách gồm 14 chương trình bày những nội dung cụ thể về các khái niệm thuật ngữ, phương trình và hàm số tính tuyến, hàm số bậc hai, đại số ma trận...
653 |aQuản trị kinh doanh
653 |aToán ứng dụng
653 |aKinh tế
691 |aQuản trị kinh doanh
700 |aTrần, Kim Ngọc
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10115268
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2019/thang 10/09102019d/1thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10115268 Kho sách chuyên ngành 515 C235 - T422 Sách tham khảo 1

Không có liên kết tài liệu số nào