DDC 338.4
Tác giả CN Kozak, Mentin
Nhan đề Tourist behavior : An experiential perspective / Mentin Kozak, Nazmi Kozak
Thông tin xuất bản H. : Springer, 2018
Mô tả vật lý 201 tr. ; 24 cm.
Từ khóa tự do Du lịch
Từ khóa tự do Hành vi du lịch
Từ khóa tự do Tourist behavior
Tác giả(bs) CN Kozak , Nazmi
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10115269
000 00000nam#a2200000ui#4500
00115723
0025
0046B33A93C-C1EC-4D1F-8359-9D1CAECE8685
005201910091222
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9783319785523|c3.600.000 VNĐ
039|y20191009122419|zhoaitm
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |aeng
044 |aenk
082 |a338.4|bK887 - M549
100 |aKozak, Mentin
245 |aTourist behavior : |bAn experiential perspective / |cMentin Kozak, Nazmi Kozak
260 |aH. : |bSpringer, |c2018
300 |a201 tr. ; |c24 cm.
653 |aDu lịch
653 |aHành vi du lịch
653 |aTourist behavior
691 |aDu lịch và khách sạn
700 |aKozak , Nazmi
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10115269
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2019/thang 10/09102019d/2thumbimage.jpg
890|a1|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10115269 Kho sách chuyên ngành 338.4 K887 - M549 Sách ngoại văn 1

Không có liên kết tài liệu số nào