• Sách ngoại văn
  • 910.68 K761 - E668
    Service failures and recovery in tourism and hospitality :
DDC 910.68
Tác giả CN Koc, Erdogan
Nhan đề Service failures and recovery in tourism and hospitality : A practical manual / Erdogan Koc
Thông tin xuất bản Boston : Cabi, 2017
Mô tả vật lý 236 tr. ; 24 cm.
Từ khóa tự do Dịch vụ du lịch
Từ khóa tự do Dịch vụ khách sạn
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10115270
000 00000nam#a2200000ui#4500
00115724
0025
0049078D1CF-0AE0-4F03-B081-48099677B35E
005201910091234
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |a9781786390677|c2.606.000 VNĐ
039|y20191009123619|zhoaitm
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |aeng
044 |aenk
082 |a910.68|bK761 - E668
100 |aKoc, Erdogan
245 |aService failures and recovery in tourism and hospitality : |bA practical manual / |cErdogan Koc
260 |aBoston : |bCabi, |c2017
300 |a236 tr. ; |c24 cm.
653 |aDịch vụ du lịch
653 |aDịch vụ khách sạn
691 |aDu lịch và khách sạn
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10115270
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2019/thang 10/09102019d/3thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10115270 Kho sách chuyên ngành 910.68 K761 - E668 Sách ngoại văn 1

Không có liên kết tài liệu số nào