• Sách ngoại văn
  • 647.94092 J762 - T458
    Professional management of housekeeping operations /
DDC 647.94092
Tác giả CN Jones, Thomas J. A
Nhan đề Professional management of housekeeping operations / Thomas J. A. Jones
Lần xuất bản Fifth Edition
Thông tin xuất bản Hoboken : John Willey & Sons, 2008
Mô tả vật lý 477 tr. ; 26 cm.
Từ khóa tự do Quản lý khách sạn
Từ khóa tự do Vệ
Từ khóa tự do Vệ sinh khách sạn
Môn học Hotel housekeeping
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10115271
000 00000nam#a2200000ui#4500
00115725
0025
004014A58A3-649C-4830-A4C4-E814DBA55483
005201910091249
008081223s2008 vm| vie
0091 0
020 |a9780471762447|c3.717.000 VNĐ
039|y20191009125051|zhoaitm
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |aeng
044 |aenk
082 |a647.94092|bJ762 - T458
100 |aJones, Thomas J. A
245 |aProfessional management of housekeeping operations / |cThomas J. A. Jones
250 |aFifth Edition
260 |aHoboken : |bJohn Willey & Sons, |c2008
300 |a477 tr. ; |c26 cm.
653 |aQuản lý khách sạn
653 |aVệ
653 |aVệ sinh khách sạn
690 |aHotel housekeeping
691 |aDu lịch và khách sạn
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10115271
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2019/thang 10/09102019d/4thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10115271 Kho sách chuyên ngành 647.94092 J762 - T458 Sách ngoại văn 1

Không có liên kết tài liệu số nào