• Giáo Trình
  • 338.4791068 N576 - M277
    Giáo trình quản trị kinh doanh lữ hành /
DDC 338.4791068
Tác giả CN Nguyễn, Văn Mạnh
Nhan đề Giáo trình quản trị kinh doanh lữ hành / Nguyễn Văn Mạnh, Phạm Hồng Chương
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 3
Thông tin xuất bản H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2012
Mô tả vật lý 494 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Tổng quan về quản trị kinh doanh lữ hành; trình bày các khái niệm về thông tin và quyết định trong quản trị kinh doanh lữ hành; quản trị tiêu thụ sản phẩm lữ hành; quản trị chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp lữ hành; quản trị nhân lực trong doanh nghiệp lữ hành
Từ khóa tự do Quản trị kinh doanh
Từ khóa tự do Lữ hành
Từ khóa tự do Giáo trình
Tác giả(bs) CN Phạm, Hồng Chương
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(5): 10115272-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00115726
0021
0043D7F6C64-31E6-4BD6-B23B-2CE07EBC7EB7
005201910091643
008081223s2012 vm| vie
0091 0
020 |a9786049098062|c109.000 VNĐ
039|a20191009164526|bdiepbnh|c20191009164307|ddiepbnh|y20191009125822|zhoaitm
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a338.4791068|bN576 - M277
100 |aNguyễn, Văn Mạnh
245 |aGiáo trình quản trị kinh doanh lữ hành / |cNguyễn Văn Mạnh, Phạm Hồng Chương
250 |aTái bản lần thứ 3
260 |aH. : |bĐại học Kinh tế Quốc dân, |c2012
300 |a494 tr. ; |c24 cm.
520 |aTổng quan về quản trị kinh doanh lữ hành; trình bày các khái niệm về thông tin và quyết định trong quản trị kinh doanh lữ hành; quản trị tiêu thụ sản phẩm lữ hành; quản trị chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp lữ hành; quản trị nhân lực trong doanh nghiệp lữ hành
653 |aQuản trị kinh doanh
653 |aLữ hành
653 |aGiáo trình
691 |aDu lịch và khách sạn
700 |aPhạm, Hồng Chương
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(5): 10115272-6
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2019/thang 10/09102019d/5thumbimage.jpg
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10115272 Kho sách chuyên ngành 338.4791068 N576 - M277 Giáo trình 1
2 10115273 Kho sách chuyên ngành 338.4791068 N576 - M277 Giáo trình 2
3 10115274 Kho sách chuyên ngành 338.4791068 N576 - M277 Giáo trình 3
4 10115275 Kho sách chuyên ngành 338.4791068 N576 - M277 Giáo trình 4
5 10115276 Kho sách chuyên ngành 338.4791068 N576 - M277 Giáo trình 5

Không có liên kết tài liệu số nào