• Giáo Trình
  • 338.401 N576 - Đ584
    Giáo trình tâm lý và nghệ thuật giao tiếp, ứng xử trong kinh doanh du lịch /
DDC 338.401
Tác giả CN Nguyễn, Văn Đính
Nhan đề Giáo trình tâm lý và nghệ thuật giao tiếp, ứng xử trong kinh doanh du lịch / Nguyễn Văn Đính, Nguyễn Văn Mạnh
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 3
Thông tin xuất bản H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2012
Mô tả vật lý 270 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Trình bày một số vấn đề cơ bản về tâm lý học xã hội nói chung và tâm lý khách du lịch theo các tiêu thức khác nhau như quốc gia, nghề nghiệp... Lý luận về giao tiếp, các hoạt động giao tiếp, đạo đức nghề nghiệp trong du lịch
Từ khóa tự do Du lịch
Từ khóa tự do Kinh doanh du lịch
Từ khóa tự do Tâm lý học
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn, Mạnh
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(5): 10115277-81
000 00000nam#a2200000ui#4500
00115727
0021
00425FED1C9-CBD2-464C-899D-0CF93CD6EF5F
005201910091305
008081223s2012 vm| vie
0091 0
020 |a9786049098628|c54.000 VNĐ
039|y20191009130741|zhoaitm
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a338.401|bN576 - Đ584
100 |aNguyễn, Văn Đính
245 |aGiáo trình tâm lý và nghệ thuật giao tiếp, ứng xử trong kinh doanh du lịch / |cNguyễn Văn Đính, Nguyễn Văn Mạnh
250 |aTái bản lần thứ 3
260 |aH. : |bĐại học Kinh tế Quốc dân, |c2012
300 |a270 tr. ; |c21 cm.
520 |aTrình bày một số vấn đề cơ bản về tâm lý học xã hội nói chung và tâm lý khách du lịch theo các tiêu thức khác nhau như quốc gia, nghề nghiệp... Lý luận về giao tiếp, các hoạt động giao tiếp, đạo đức nghề nghiệp trong du lịch
653 |aDu lịch
653 |aKinh doanh du lịch
653 |aTâm lý học
691 |aDu lịch và khách sạn
700 |aNguyễn Văn, Mạnh
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(5): 10115277-81
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2019/thang 10/09102019d/6thumbimage.jpg
890|a5|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10115277 Kho sách chuyên ngành 338.401 N576 - Đ584 Giáo trình 1
2 10115278 Kho sách chuyên ngành 338.401 N576 - Đ584 Giáo trình 2
3 10115279 Kho sách chuyên ngành 338.401 N576 - Đ584 Giáo trình 3
4 10115280 Kho sách chuyên ngành 338.401 N576 - Đ584 Giáo trình 4
5 10115281 Kho sách chuyên ngành 338.401 N576 - Đ584 Giáo trình 5 Hạn trả:29-10-2019

Không có liên kết tài liệu số nào