DDC 647.068
Tác giả CN Nguyễn, Quyết Thắng
Nhan đề Giáo trình quản trị buồng : Từ lý thuyết đến thực tế / Nguyễn Quyết Thắng
Nhan đề khác Housekeeping management
Thông tin xuất bản H. : Tài chính, 2015
Mô tả vật lý 270 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Tổng quan về kinh doanh lưu trú và các loại hình cơ sở lưu trú. Giới thiệu về bộ phận buồng trong các cơ sở kinh doanh lưu trú cũng như các kế hoạch kinh doanh buồng và tổ chức lao động trong bộ phận buồng, quản lý công tác phục vụ buồng, quản lý dụng cụ, trang thiết bị, an ninh an toàn, quản lý chất lượng dịch vụ buồng...
Từ khóa tự do Khách sạn
Từ khóa tự do Cơ sở lưu trú
Từ khóa tự do Nhà trọ
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(5): 10115282-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00115728
0022
0040C36AA0A-301B-41F0-9486-2B15CFAACC36
005201910091312
008081223s2015 vm| vie
0091 0
020 |c86.000 VNĐ
039|y20191009131444|zhoaitm
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a647.068|bN576 - T367
100 |aNguyễn, Quyết Thắng
245 |aGiáo trình quản trị buồng : |bTừ lý thuyết đến thực tế / |cNguyễn Quyết Thắng
246|aHousekeeping management
260 |aH. : |bTài chính, |c2015
300 |a270 tr. ; |c24 cm.
520 |aTổng quan về kinh doanh lưu trú và các loại hình cơ sở lưu trú. Giới thiệu về bộ phận buồng trong các cơ sở kinh doanh lưu trú cũng như các kế hoạch kinh doanh buồng và tổ chức lao động trong bộ phận buồng, quản lý công tác phục vụ buồng, quản lý dụng cụ, trang thiết bị, an ninh an toàn, quản lý chất lượng dịch vụ buồng...
653 |aKhách sạn
653 |aCơ sở lưu trú
653 |aNhà trọ
691 |aDu lịch và khách sạn
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(5): 10115282-6
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2019/thang 10/09102019d/7thumbimage.jpg
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10115282 Kho sách chuyên ngành 647.068 N576 - T367 Giáo trình 1
2 10115283 Kho sách chuyên ngành 647.068 N576 - T367 Giáo trình 2
3 10115284 Kho sách chuyên ngành 647.068 N576 - T367 Giáo trình 3
4 10115285 Kho sách chuyên ngành 647.068 N576 - T367 Giáo trình 4
5 10115286 Kho sách chuyên ngành 647.068 N576 - T367 Giáo trình 5

Không có liên kết tài liệu số nào