DDC 657
Tác giả CN Võ, Văn Nhị
Nhan đề Nguyên lý kế toán / Võ Văn Nhị; Phạm Ngọc Toàn, Trần Thị Thanh Hải...(Tham gia biên soạn)
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 9
Thông tin xuất bản H. : Tài chính, 2018
Mô tả vật lý 245 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Trình bày bản chất, đối tượng và các phương pháp của kế toán, bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, tài khoản và ghi sổ kép, tính giá các đối tượng kế toán, chứng từ kế toán, kiểm kê, sổ kế toán, kiểm tra kế toán...
Từ khóa tự do Kế toán
Từ khóa tự do Nguyên lý kế toán
Tác giả(bs) CN Phạm, Ngọc Toàn
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(5): 10115287-91
000 00000nam#a2200000ui#4500
00115729
0022
004583DF4AA-1473-481D-AC91-C41E0F621C06
005201910091324
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9786047919420|c90.000 VNĐ
039|y20191009132639|zhoaitm
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a657|bV872 - N576
100 |aVõ, Văn Nhị
245 |aNguyên lý kế toán / |cVõ Văn Nhị; Phạm Ngọc Toàn, Trần Thị Thanh Hải...(Tham gia biên soạn)
250 |aTái bản lần thứ 9
260 |aH. : |bTài chính, |c2018
300 |a245 tr. ; |c24 cm.
520 |aTrình bày bản chất, đối tượng và các phương pháp của kế toán, bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, tài khoản và ghi sổ kép, tính giá các đối tượng kế toán, chứng từ kế toán, kiểm kê, sổ kế toán, kiểm tra kế toán...
653 |aKế toán
653 |aNguyên lý kế toán
691 |aTài chính ngân hàng và kế toán kiểm toán
700 |aPhạm, Ngọc Toàn
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(5): 10115287-91
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2019/thang 10/09102019d/8thumbimage.jpg
890|a5|b2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10115287 Kho sách chuyên ngành 657 V872 - N576 Sách tham khảo 1
2 10115288 Kho sách chuyên ngành 657 V872 - N576 Sách tham khảo 2
3 10115289 Kho sách chuyên ngành 657 V872 - N576 Sách tham khảo 3
4 10115290 Kho sách chuyên ngành 657 V872 - N576 Sách tham khảo 4
5 10115291 Kho sách chuyên ngành 657 V872 - N576 Sách tham khảo 5

Không có liên kết tài liệu số nào