• Giáo Trình
  • 658.404 T883 - P577
    Giáo trình quản lý dự án /
DDC 658.404
Tác giả CN Từ, Quang Phương
Nhan đề Giáo trình quản lý dự án / Từ Quang Phương
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 6
Thông tin xuất bản H. : Kinh tế Quốc dân, 2014
Mô tả vật lý 326 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề cơ bản về: quản lý dự án đầu tư, mô hình tổ chức và các nhà quản lý dự án; lập kế hoạch, quản lý thời gian, tiến độ dự án; phân phối các nguồn lực dự án; dự toán ngân sách, quản lý chi phí cũng như chất lượng dự án... Giới thiệu một số ứng dụng của Microsoft Project trong quản lý dự án
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Dự án
Từ khóa tự do Quản lý dự án
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(5): 10115292-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00115730
0021
004D1ECE288-7D6A-4287-B3CE-B2D1F8ECB409
005201910091333
008081223s2014 vm| vie
0091 0
020 |a9786049277900|c70.000 VNĐ
039|y20191009133456|zhoaitm
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a658.404|bT883 - P577
100 |aTừ, Quang Phương
245 |aGiáo trình quản lý dự án / |cTừ Quang Phương
250 |aTái bản lần thứ 6
260 |aH. : |bKinh tế Quốc dân, |c2014
300 |a326 tr. ; |c24 cm.
520 |aTrình bày những vấn đề cơ bản về: quản lý dự án đầu tư, mô hình tổ chức và các nhà quản lý dự án; lập kế hoạch, quản lý thời gian, tiến độ dự án; phân phối các nguồn lực dự án; dự toán ngân sách, quản lý chi phí cũng như chất lượng dự án... Giới thiệu một số ứng dụng của Microsoft Project trong quản lý dự án
653 |aGiáo trình
653 |aDự án
653 |aQuản lý dự án
691 |aTài chính ngân hàng và kế toán, kiểm toán
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(5): 10115292-6
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2019/thang 10/09102019d/9thumbimage.jpg
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10115292 Kho sách chuyên ngành 658.404 T883 - P577 Giáo trình 1
2 10115293 Kho sách chuyên ngành 658.404 T883 - P577 Giáo trình 2
3 10115294 Kho sách chuyên ngành 658.404 T883 - P577 Giáo trình 3
4 10115295 Kho sách chuyên ngành 658.404 T883 - P577 Giáo trình 4
5 10115296 Kho sách chuyên ngành 658.404 T883 - P577 Giáo trình 5

Không có liên kết tài liệu số nào