• Giáo Trình
  • 332.1550711 T772 - N576
    Giáo trình thanh toán quốc tế /
DDC 332.1550711
Tác giả CN Trần, Hoàng Ngân
Nhan đề Giáo trình thanh toán quốc tế / Trần Hoàng Ngân; Hoàng Thị Minh Ngọc, Trầm Thị Xuân Hương...(Tham gia biên soạn)
Thông tin xuất bản H. : Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, 2018
Mô tả vật lý 424 tr. ; 27 cm.
Tóm tắt Trình bày nội dung liên quan đến hối đoái, rủi ro tỷ giá và phương pháp phòng ngừa rủi ro tỷ giá bằng các nghiệp vụ hối đoái phát sinh. Giới thiệu các phương tiện thanh toán quốc tế, thanh toán tín dụng chứng từ, các phương thức thanh toán quốc tế khác và bộ chứng từ trong thanh toán quốc tế
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Thanh toán quốc tế
Tác giả(bs) CN Hoàng, Thị Minh Ngọc
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(10): 10115297-306
000 00000nam#a2200000ui#4500
00115731
0021
00468539ABA-9AC0-430F-8FE4-85EBD2E13B79
005201910091344
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9786049226502|c120.000 VNĐ
039|y20191009134650|zhoaitm
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a332.1550711|bT772 - N576
100 |aTrần, Hoàng Ngân
245 |aGiáo trình thanh toán quốc tế / |cTrần Hoàng Ngân; Hoàng Thị Minh Ngọc, Trầm Thị Xuân Hương...(Tham gia biên soạn)
260 |aH. : |bKinh tế Tp. Hồ Chí Minh, |c2018
300 |a424 tr. ; |c27 cm.
520 |aTrình bày nội dung liên quan đến hối đoái, rủi ro tỷ giá và phương pháp phòng ngừa rủi ro tỷ giá bằng các nghiệp vụ hối đoái phát sinh. Giới thiệu các phương tiện thanh toán quốc tế, thanh toán tín dụng chứng từ, các phương thức thanh toán quốc tế khác và bộ chứng từ trong thanh toán quốc tế
653 |aGiáo trình
653 |aThanh toán quốc tế
691 |aTài chính ngân hàng và kế toán, kiểm toán
700 |aHoàng, Thị Minh Ngọc
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(10): 10115297-306
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2019/thang 10/09102019d/10thumbimage.jpg
890|a10|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10115297 Kho sách chuyên ngành 332.1550711 T772 - N576 Giáo trình 1
2 10115298 Kho sách chuyên ngành 332.1550711 T772 - N576 Giáo trình 2
3 10115299 Kho sách chuyên ngành 332.1550711 T772 - N576 Giáo trình 3
4 10115300 Kho sách chuyên ngành 332.1550711 T772 - N576 Giáo trình 4
5 10115301 Kho sách chuyên ngành 332.1550711 T772 - N576 Giáo trình 5
6 10115302 Kho sách chuyên ngành 332.1550711 T772 - N576 Giáo trình 6
7 10115303 Kho sách chuyên ngành 332.1550711 T772 - N576 Giáo trình 7 Hạn trả:21-12-2019
8 10115304 Kho sách chuyên ngành 332.1550711 T772 - N576 Giáo trình 8
9 10115305 Kho sách chuyên ngành 332.1550711 T772 - N576 Giáo trình 9
10 10115306 Kho sách chuyên ngành 332.1550711 T772 - N576 Giáo trình 10

Không có liên kết tài liệu số nào