• Sách Tham Khảo
  • 341 B662 - T172
    Bộ tập quán quốc tế về L/C các văn bản có hiệu lực mới nhất :
DDC 341
Nhan đề Bộ tập quán quốc tế về L/C các văn bản có hiệu lực mới nhất : Song ngữ Anh - Việt / Phòng Thương mại Quốc tế
Thông tin xuất bản H. : Thông tin và truyền thông, 2010
Mô tả vật lý 277 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Các quy tắc và thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ của ICC (UCP 600 2007 ICC). Tập quán ngân hàng tiêu chuẩn quốc tế để kiểm tra chứng từ theo thư tín dụng. Bản phụ chương UCP 600 về việc xuất trình chứng từ điện tử - Bản diễn giải số 1.1 năm 2007
Từ khóa tự do Chứng từ
Từ khóa tự do Tín dụng ngân hàng
Từ khóa tự do Thanh toán quốc tế
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(5): 10115317-21
000 00000nam#a2200000ui#4500
00115732
0022
004A46F1C37-BF9F-482E-9C30-2B9C2293C2C9
005201910091405
008081223s2010 vm| vie
0091 0
020 |c60.000 VNĐ
039|a20191009140714|bhoaitm|y20191009140631|zhoaitm
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a341|bB662 - T172
245 |aBộ tập quán quốc tế về L/C các văn bản có hiệu lực mới nhất : |bSong ngữ Anh - Việt / |cPhòng Thương mại Quốc tế
260 |aH. : |bThông tin và truyền thông, |c2010
300 |a277 tr. ; |c24 cm.
520 |aCác quy tắc và thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ của ICC (UCP 600 2007 ICC). Tập quán ngân hàng tiêu chuẩn quốc tế để kiểm tra chứng từ theo thư tín dụng. Bản phụ chương UCP 600 về việc xuất trình chứng từ điện tử - Bản diễn giải số 1.1 năm 2007
653 |aChứng từ
653 |aTín dụng ngân hàng
653 |aThanh toán quốc tế
691 |aTài chính ngân hàng và kế toán, kiểm toán
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(5): 10115317-21
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2019/thang 10/09102019d/11thumbimage.jpg
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10115317 Kho sách chuyên ngành 341 B662 - T172 Sách tham khảo 1
2 10115318 Kho sách chuyên ngành 341 B662 - T172 Sách tham khảo 2
3 10115319 Kho sách chuyên ngành 341 B662 - T172 Sách tham khảo 3
4 10115320 Kho sách chuyên ngành 341 B662 - T172 Sách tham khảo 4
5 10115321 Kho sách chuyên ngành 341 B662 - T172 Sách tham khảo 5

Không có liên kết tài liệu số nào