• Giáo Trình
  • 658 P535 - C496
    Giáo trình quản trị học /
DDC 658
Tác giả CN Phan, Thị Minh Châu
Nhan đề Giáo trình quản trị học / Phan Thị Minh Châu, Nguyễn Thị Liên Diệp, Phạm Xuân Lan...
Thông tin xuất bản Tp. HCM : Phương Đông, 2014
Mô tả vật lý 223 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề chung về quản trị. Sự phát triển của tư tưởng quản trị. Môi trường quản trị. Quyết định quản trị và phân tích các chức năng của quản trị như: chức năng hoạch định, tổ chức, điều khiển và chức năng kiểm soát
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Quản trị học
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Liên Diệp
Tác giả(bs) CN Phạm Xuân Lan
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(10): 10115352-61
000 00000nam#a2200000ui#4500
00115739
0021
0048C17572D-1BC4-428C-AE6D-55454535329F
005201910101334
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|y20191010133908|zhoaitm
040 |a42.000 VNĐ
041 |aVie
044 |aVm
082 |a658 |bP535 - C496
100 |aPhan, Thị Minh Châu
245 |aGiáo trình quản trị học / |c Phan Thị Minh Châu, Nguyễn Thị Liên Diệp, Phạm Xuân Lan...
260 |aTp. HCM : |bPhương Đông, |c2014
300 |a223 tr. ; |c24 cm.
520 |aTrình bày những vấn đề chung về quản trị. Sự phát triển của tư tưởng quản trị. Môi trường quản trị. Quyết định quản trị và phân tích các chức năng của quản trị như: chức năng hoạch định, tổ chức, điều khiển và chức năng kiểm soát
653 |aGiáo trình
653 |aQuản trị học
691|aTài chính ngân hàng và kế toán, kiểm toán
700 |aNguyễn Thị Liên Diệp
700|a Phạm Xuân Lan
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(10): 10115352-61
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2019/thang 10/101019d/6thumbimage.jpg
890|a10|b34
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10115352 Kho sách chuyên ngành 658 P535 - C496 Giáo trình 1
2 10115353 Kho sách chuyên ngành 658 P535 - C496 Giáo trình 2
3 10115354 Kho sách chuyên ngành 658 P535 - C496 Giáo trình 3
4 10115355 Kho sách chuyên ngành 658 P535 - C496 Giáo trình 4
5 10115356 Kho sách chuyên ngành 658 P535 - C496 Giáo trình 5
6 10115357 Kho sách chuyên ngành 658 P535 - C496 Giáo trình 6
7 10115358 Kho sách chuyên ngành 658 P535 - C496 Giáo trình 7
8 10115359 Kho sách chuyên ngành 658 P535 - C496 Giáo trình 8
9 10115360 Kho sách chuyên ngành 658 P535 - C496 Giáo trình 9
10 10115361 Kho sách chuyên ngành 658 P535 - C496 Giáo trình 10

Không có liên kết tài liệu số nào