DDC 658.7
Tác giả CN Chopra, Sunil
Nhan đề Supply chain management : Strategy, planning and operation / Sunil Chopra
Lần xuất bản Seventh edition
Thông tin xuất bản New York, NY : Pearson Education, 2019
Mô tả vật lý 528 tr. ; 26 cm.
Từ khóa tự do Chiến lược quản lý
Từ khóa tự do Vận hành
Từ khóa tự do Chuỗi cung ứng
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(20): 10115522-41
000 00000nam#a2200000ui#4500
00115750
0025
004A3FB1AAF-0125-465B-A8C4-794241BB4741
005201910151254
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9781292257891|c941.000 VNĐ
039|y20191015125829|zdiepbnh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |aeng
044 |aenk
082 |a658.7|bC549 - S958
100 |a Chopra, Sunil
245 |aSupply chain management : |bStrategy, planning and operation / |cSunil Chopra
250 |aSeventh edition
260 |a New York, NY : |b Pearson Education, |c2019
300 |a528 tr. ; |c26 cm.
653 |aChiến lược quản lý
653 |aVận hành
653 |aChuỗi cung ứng
691 |aLogistic
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(20): 10115522-41
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2019/thang 10/151019d/2thumbimage.jpg
890|a20|b16
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10115522 Kho sách chuyên ngành 658.7 C549 - S958 Sách ngoại văn 1
2 10115523 Kho sách chuyên ngành 658.7 C549 - S958 Sách ngoại văn 2
3 10115524 Kho sách chuyên ngành 658.7 C549 - S958 Sách ngoại văn 3
4 10115525 Kho sách chuyên ngành 658.7 C549 - S958 Sách ngoại văn 4
5 10115526 Kho sách chuyên ngành 658.7 C549 - S958 Sách ngoại văn 5
6 10115527 Kho sách chuyên ngành 658.7 C549 - S958 Sách ngoại văn 6
7 10115528 Kho sách chuyên ngành 658.7 C549 - S958 Sách ngoại văn 7
8 10115529 Kho sách chuyên ngành 658.7 C549 - S958 Sách ngoại văn 8
9 10115530 Kho sách chuyên ngành 658.7 C549 - S958 Sách ngoại văn 9
10 10115531 Kho sách chuyên ngành 658.7 C549 - S958 Sách ngoại văn 10

Không có liên kết tài liệu số nào