DDC 512.140711
Tác giả CN Nguyễn, Đình Trí
Nhan đề Toán học cao cấp : Đại số và hình học giải tích. Nguyễn Đình Trí; Trần Việt Dũng, Trần Xuân Hiển, Nguyễn Xuân Thảo (Tham gia biên soạn)T.1 /
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 1
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục Việt Nam, 2016
Mô tả vật lý 295 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Trình bày các kiến thức đại số, hình học giải tích về tập hợp, ánh xạ, một số cấu trúc đại số, số phức, ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính, không gian vectơ, ánh xạ tuyến tính, dạng toàn phương và không gian Euclid
Từ khóa tự do Hình học giải tích
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Toán cao cấp
Tác giả(bs) CN Trần, Việt Dũng
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(15): 10115637-51
000 00000nam#a2200000ui#4500
00115761
0021
004F5115EDD-C7EC-4B22-8B1F-40630AFA7E76
005201910160929
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |a9786040055712|c55.000 VNĐ
039|y20191016092928|zdiepbnh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a512.140711|bN576 - T819
100 |aNguyễn, Đình Trí
245 |aToán học cao cấp : |bĐại số và hình học giải tích. |nT.1 / |cNguyễn Đình Trí; Trần Việt Dũng, Trần Xuân Hiển, Nguyễn Xuân Thảo (Tham gia biên soạn)
250 |aTái bản lần thứ 1
260 |aH. : |bGiáo dục Việt Nam, |c2016
300 |a295 tr. ; |c24 cm.
520 |aTrình bày các kiến thức đại số, hình học giải tích về tập hợp, ánh xạ, một số cấu trúc đại số, số phức, ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính, không gian vectơ, ánh xạ tuyến tính, dạng toàn phương và không gian Euclid
653 |aHình học giải tích
653 |aGiáo trình
653 |aToán cao cấp
691 |aĐại cương
700 |aTrần, Việt Dũng
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(15): 10115637-51
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2019/thang 10/161019d/2thumbimage.jpg
890|a15|b18
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10115637 Kho sách chuyên ngành 512.140711 N576 - T819 Giáo trình 1
2 10115638 Kho sách chuyên ngành 512.140711 N576 - T819 Giáo trình 2 Hạn trả:02-12-2020
3 10115639 Kho sách chuyên ngành 512.140711 N576 - T819 Giáo trình 3 Hạn trả:09-12-2020
4 10115640 Kho sách chuyên ngành 512.140711 N576 - T819 Giáo trình 4
5 10115641 Kho sách chuyên ngành 512.140711 N576 - T819 Giáo trình 5
6 10115642 Kho sách chuyên ngành 512.140711 N576 - T819 Giáo trình 6
7 10115643 Kho sách chuyên ngành 512.140711 N576 - T819 Giáo trình 7
8 10115644 Kho sách chuyên ngành 512.140711 N576 - T819 Giáo trình 8
9 10115645 Kho sách chuyên ngành 512.140711 N576 - T819 Giáo trình 9
10 10115646 Kho sách chuyên ngành 512.140711 N576 - T819 Giáo trình 10

Không có liên kết tài liệu số nào