DDC 160
Tác giả CN Basham, Gregory
Nhan đề Critical thinking : A student's introduction / Gregory Basham, William Irwin, Henry Nardone, James M. Wallace
Lần xuất bản Sixth Edition
Thông tin xuất bản New York : Mc Graw Hill Education, 2019
Mô tả vật lý 495 tr. ; 23 cm.
Từ khóa tự do Critical thinking
Từ khóa tự do Tư duy phản biện
Từ khóa tự do Tư duy
Tác giả(bs) CN Bassham, Gregory
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(10): 10115677-86
000 00000nam#a2200000ui#4500
00115764
0025
004EAA1EF25-6C0E-4B84-9B42-ABCEFCE83757
005201910161009
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9781260547818|c1.245.000 VNĐ
039|y20191016100938|zdiepbnh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |aeng
044 |aenk
082 |a160|bB299 - G822
100 |aBasham, Gregory
245 |aCritical thinking : |bA student's introduction / |cGregory Basham, William Irwin, Henry Nardone, James M. Wallace
250 |aSixth Edition
260 |aNew York : |bMc Graw Hill Education, |c2019
300 |a495 tr. ; |c23 cm.
653 |aCritical thinking
653 |aTư duy phản biện
653 |aTư duy
691 |aLogistic
700 |aBassham, Gregory
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(10): 10115677-86
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2019/thang 10/161019d/5thumbimage.jpg
890|a10|b24
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10115677 Kho sách chuyên ngành 160 B299 - G822 Sách ngoại văn 1
2 10115678 Kho sách chuyên ngành 160 B299 - G822 Sách ngoại văn 2
3 10115679 Kho sách chuyên ngành 160 B299 - G822 Sách ngoại văn 3
4 10115680 Kho sách chuyên ngành 160 B299 - G822 Sách ngoại văn 4
5 10115681 Kho sách chuyên ngành 160 B299 - G822 Sách ngoại văn 5
6 10115682 Kho sách chuyên ngành 160 B299 - G822 Sách ngoại văn 6 Hạn trả:10-12-2020
7 10115683 Kho sách chuyên ngành 160 B299 - G822 Sách ngoại văn 7
8 10115684 Kho sách chuyên ngành 160 B299 - G822 Sách ngoại văn 8
9 10115685 Kho sách chuyên ngành 160 B299 - G822 Sách ngoại văn 9 Hạn trả:30-11-2020
10 10115686 Kho sách chuyên ngành 160 B299 - G822 Sách ngoại văn 10 Hạn trả:31-12-2020

Không có liên kết tài liệu số nào