DDC 647.94068
Tác giả CN Walker, John R
Nhan đề Introduction to hospitality / John R. Walker
Lần xuất bản Seventh Edition
Thông tin xuất bản Harlow : Pearson, 2017
Mô tả vật lý 653 tr. ; 27 cm.
Từ khóa tự do Khách sạn
Từ khóa tự do Ngành du lịch
Từ khóa tự do Dịch vụ
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(10): 10115746-55
000 00000nam#a2200000ui#4500
00115769
0025
004F42472A3-E8A7-4856-8D46-ABEA4FCB9EC9
005201910161315
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |a9781292157597|c513.000 VNĐ
039|y20191016131544|zhoaitm
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |aeng
044 |aenk
082 |a647.94068|bW177 - J657
100 |a Walker, John R
245 |aIntroduction to hospitality / |cJohn R. Walker
250 |aSeventh Edition
260 |aHarlow : |bPearson, |c2017
300 |a653 tr. ; |c27 cm.
653 |aKhách sạn
653 |aNgành du lịch
653 |aDịch vụ
691 |aQuản trị du lịch và khách sạn
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(10): 10115746-55
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2019/thang 10/161019d/10thumbimage.jpg
890|a10|b20
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10115746 Kho sách chuyên ngành 647.94068 W177 - J657 Sách ngoại văn 1
2 10115747 Kho sách chuyên ngành 647.94068 W177 - J657 Sách ngoại văn 2 Hạn trả:11-12-2020
3 10115748 Kho sách chuyên ngành 647.94068 W177 - J657 Sách ngoại văn 3
4 10115749 Kho sách chuyên ngành 647.94068 W177 - J657 Sách ngoại văn 4
5 10115750 Kho sách chuyên ngành 647.94068 W177 - J657 Sách ngoại văn 5 Hạn trả:05-12-2020
6 10115751 Kho sách chuyên ngành 647.94068 W177 - J657 Sách ngoại văn 6 Hạn trả:04-12-2020
7 10115752 Kho sách chuyên ngành 647.94068 W177 - J657 Sách ngoại văn 7 Hạn trả:04-12-2020
8 10115753 Kho sách chuyên ngành 647.94068 W177 - J657 Sách ngoại văn 8
9 10115754 Kho sách chuyên ngành 647.94068 W177 - J657 Sách ngoại văn 9
10 10115755 Kho sách chuyên ngành 647.94068 W177 - J657 Sách ngoại văn 10

Không có liên kết tài liệu số nào