DDC 425.42
Tác giả CN Blass, Laurie
Nhan đề Pathways : Reading, writing, and critical thinking. T.2 / Laurie Blass, Mari Vargo
Lần xuất bản Second edition
Thông tin xuất bản Switzerland : National geographic learning, 2018
Mô tả vật lý 230 tr. ; 26 cm.
Từ khóa tự do Đọc
Từ khóa tự do Tư duy đánh giá
Từ khóa tự do Viết
Tác giả(bs) CN Vargo, Mari
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(10): 10116265-74
000 00000nam#a2200000ui#4500
00115933
0025
0049CD3BDC3-6FBB-4265-9D8A-27BA2E549AB3
005201911191245
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9781337625135|c3.400.000 VNĐ
039|y20191119124501|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |aeng
044 |aenk
082 |a425.42|bB644 - L385
100 |aBlass, Laurie
245 |aPathways : |bReading, writing, and critical thinking. |nT.2 / |cLaurie Blass, Mari Vargo
250 |aSecond edition
260 |aSwitzerland : |bNational geographic learning, |c2018
300 |a230 tr. ; |c26 cm.
653 |aĐọc
653 |aTư duy đánh giá
653 |aViết
691 |aNgôn ngữ anh
700 |aVargo, Mari
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(10): 10116265-74
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2019/thang 11/191119v/2thumbimage.jpg
890|a10|b43|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10116265 Kho sách chuyên ngành 425.42 B644 - L385 Sách ngoại văn 1 Hạn trả:08-07-2021
2 10116266 Kho sách chuyên ngành 425.42 B644 - L385 Sách ngoại văn 2
3 10116267 Kho sách chuyên ngành 425.42 B644 - L385 Sách ngoại văn 3
4 10116268 Kho sách chuyên ngành 425.42 B644 - L385 Sách ngoại văn 4 Hạn trả:29-06-2021
5 10116269 Kho sách chuyên ngành 425.42 B644 - L385 Sách ngoại văn 5
6 10116270 Kho sách chuyên ngành 425.42 B644 - L385 Sách ngoại văn 6
7 10116271 Kho sách chuyên ngành 425.42 B644 - L385 Sách ngoại văn 7
8 10116272 Kho sách chuyên ngành 425.42 B644 - L385 Sách ngoại văn 8
9 10116273 Kho sách chuyên ngành 425.42 B644 - L385 Sách ngoại văn 9 Hạn trả:28-06-2021
10 10116274 Kho sách chuyên ngành 425.42 B644 - L385 Sách ngoại văn 10

Không có liên kết tài liệu số nào