DDC 345.597
Nhan đề Bộ luật tố tụng dân sự
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị quốc gia sự thật, 2016
Mô tả vật lý 450 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Trình bày bộ luật tố tụng dân sự, pháp luật, văn bản pháp luật...
Từ khóa tự do Văn bản pháp luật
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Bộ luật tố tụng dân sự
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(3): 10116989-91
000 00000nam#a2200000ui#4500
00116170
0022
0049C2DBB52-4855-4990-8C50-65E734603DC7
005201912300912
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |a9786045711254|c65.000 VNĐ
039|y20191230091201|zdiepbnh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a345.597|bB662
245 |aBộ luật tố tụng dân sự
260 |aHà Nội : |bChính trị quốc gia sự thật, |c2016
300 |a450 tr. ; |c21 cm.
520 |aTrình bày bộ luật tố tụng dân sự, pháp luật, văn bản pháp luật...
653 |aVăn bản pháp luật
653 |aPháp luật
653 |aBộ luật tố tụng dân sự
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(3): 10116989-91
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2019/thang 12/301219d/1thumbimage.jpg
890|a3|b9|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10116989 Kho sách chuyên ngành 345.597 B662 Sách tham khảo 1
2 10116990 Kho sách chuyên ngành 345.597 B662 Sách tham khảo 2
3 10116991 Kho sách chuyên ngành 345.597 B662 Sách tham khảo 3 Hạn trả:22-02-2022

Không có liên kết tài liệu số nào