• Luận Văn Thạc Sĩ
  • 338 V986 - T772
    Luận văn thạc sĩ: Hoàn trả nợ vay của hộ nghèo tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh An Giang /
DDC 338
Tác giả CN Vũ, Thị Thùy Trang
Tác giả TT ĐHQT Hồng Bàng
Nhan đề Luận văn thạc sĩ: Hoàn trả nợ vay của hộ nghèo tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh An Giang / Vũ Thị Thùy Trang; Lê Phan Thị Diệu Thảo (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản Tp. HCM : ĐHQT Hồng Bàng
Mô tả vật lý 114 tr. ; 29 cm.
Tóm tắt Qua hơn 10 năm thực hiện chương trình tín dụng dành cho học sinh, sinh viên, vẫn còn một số khó khăn, bất cập cần tháo gỡ, đó là khả năng thu hồi đúng hạn nguồn vốn tín dụng...
Từ khóa tự do Hộ nghèo
Từ khóa tự do Vốn tín dụng
Từ khóa tự do Vay vốn
Tác giả(bs) CN Lê, Phan Thị Diệu Thảo
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10117747
000 00000nam#a2200000ui#4500
00116351
0024
004FDD73119-AC41-4CB2-B30C-35B81F7D7485
005202007011522
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|a20200701152403|bthuylv2|c20200615134621|dhoaitm|y20200505162942|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
082 |a338|bV986 - T772
100 |aVũ, Thị Thùy Trang
110 |aĐHQT Hồng Bàng
245 |aLuận văn thạc sĩ: Hoàn trả nợ vay của hộ nghèo tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh An Giang / |cVũ Thị Thùy Trang; Lê Phan Thị Diệu Thảo (Hướng dẫn khoa học)
260 |aTp. HCM : |bĐHQT Hồng Bàng
300 |a114 tr. ; |c29 cm.
520 |aQua hơn 10 năm thực hiện chương trình tín dụng dành cho học sinh, sinh viên, vẫn còn một số khó khăn, bất cập cần tháo gỡ, đó là khả năng thu hồi đúng hạn nguồn vốn tín dụng...
653 |aHộ nghèo
653 |aVốn tín dụng
653 |aVay vốn
700 |aLê, Phan Thị Diệu Thảo
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10117747
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata1/anhbia/tam/thang5/vuthithuytrang_001thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10117747 Kho sách chuyên ngành 338 V986 - T772 Luận án luận văn 1