• Khóa Luận Tốt Nghiệp
  • 915.970444 C235 - P577
    Khóa luật tốt nghiệp: Tiềm năng thị trường khách du lịch Nhật Bản tại Việt Nam /
DDC 915.970444
Tác giả CN Cao, Văn Phương
Tác giả TT Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Nhan đề Khóa luật tốt nghiệp: Tiềm năng thị trường khách du lịch Nhật Bản tại Việt Nam / Cao Văn Phương; Trịnh Tiến Thuận (GVHD)
Thông tin xuất bản Tp.HCM : Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2005
Mô tả vật lý 43 tr. ; 29 cm.
Từ khóa tự do Du lịch
Từ khóa tự do Việt nam
Từ khóa tự do Người Nhật Bản
Tác giả(bs) CN Trịnh, Tiến Thuận
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10118086
000 00000nam#a2200000ui#4500
00116998
0027
004D93B265B-57D2-4745-9924-FF079F990CDD
005202007291525
008081223s2005 vm| vie
0091 0
039|a20200729152549|bvulh|c20200729145330|dvulh|y20200728181720|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
082 |a915.970444|bC235 - P577
100 |aCao, Văn Phương
110 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
245 |aKhóa luật tốt nghiệp: Tiềm năng thị trường khách du lịch Nhật Bản tại Việt Nam / |cCao Văn Phương; Trịnh Tiến Thuận (GVHD)
260 |aTp.HCM : |bĐại học Quốc tế Hồng Bàng, |c2005
300 |a43 tr. ; |c29 cm.
653 |aDu lịch
653 |aViệt nam
653 |aNgười Nhật Bản
700 |aTrịnh, Tiến Thuận
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10118086
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata1/anhbia/biasachlalv/vũ/tháng 7 2020/29072020/2buithithuygiang_001thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10118086 Kho sách chuyên ngành 915.970444 C235 - P577 Khóa luận tốt nghiệp 1