• Luận Văn Tốt Nghiệp
  • 574 H936 - N576
    Luận văn tốt nghiệp: Tầm soát sự co ngắn cơ tam đầu đùi của sinh viên hệ chính quy tại khoa vật lý trị liệu trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng năm 2019 /
DDC 574
Tác giả CN Huỳnh, Thị Nhi
Tác giả TT Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Nhan đề Luận văn tốt nghiệp: Tầm soát sự co ngắn cơ tam đầu đùi của sinh viên hệ chính quy tại khoa vật lý trị liệu trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng năm 2019 / Huỳnh, Thị Nhi; Nguyễn Thị Hương (GVHD)
Thông tin xuất bản TP.HCM : Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2019
Mô tả vật lý 51 tr. ; 29 cm.
Từ khóa tự do Co ngắn cơ
Từ khóa tự do Đầu đùi
Từ khóa tự do Vật lý trị liệu
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Hương
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00117003
0028
004780BF991-B5FD-47B1-849E-7D757EEE4B61
005202007301538
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200730153828|btamnt2|c20200729155521|dvulh|y20200728183720|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
082 |a574|bH936 - N576
100 |aHuỳnh, Thị Nhi
110 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
245 |aLuận văn tốt nghiệp: Tầm soát sự co ngắn cơ tam đầu đùi của sinh viên hệ chính quy tại khoa vật lý trị liệu trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng năm 2019 / |cHuỳnh, Thị Nhi; Nguyễn Thị Hương (GVHD)
260 |aTP.HCM : |bĐại học Quốc tế Hồng Bàng, |c2019
300 |a51 tr. ; |c29 cm.
653 |aCo ngắn cơ
653 |aĐầu đùi
653 |aVật lý trị liệu
700 |aNguyễn, Thị Hương
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata1/anhbia/biasachlalv/vũ/tháng 7 2020/29072020/huynhthinhi_001thumbimage.jpg
890|c1