• Đồ án tốt nghiệp
  • 006.786 P535 - B221
    Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế và thực hiện website bán hàng thời trang /
DDC 006.786
Tác giả CN Phan, Anh Bảo
Tác giả TT Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Nhan đề Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế và thực hiện website bán hàng thời trang / Phan, Anh Bảo; Ninh Xuân Hải (GVHD)
Thông tin xuất bản TP.HCM : Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2008
Mô tả vật lý 87 tr. ; 29 cm.
Từ khóa tự do Kinh doanh
Từ khóa tự do Thiết kế website
Tác giả(bs) CN Ninh, Xuân Hải
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00117021
0026
0040C1E2172-4181-4A72-8094-6C812979130F
005202007301536
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|a20200730153645|bvulh|c20200730103324|dhoaitm|y20200728194212|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
082 |a006.786|bP535 - B221
100 |aPhan, Anh Bảo
110 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
245 |aĐồ án tốt nghiệp: Thiết kế và thực hiện website bán hàng thời trang / |cPhan, Anh Bảo; Ninh Xuân Hải (GVHD)
260 |aTP.HCM : |bĐại học Quốc tế Hồng Bàng, |c2008
300 |a87 tr. ; |c29 cm.
653 |aKinh doanh
653 |aThiết kế website
700 |aNinh, Xuân Hải
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata1/anhbia/biasachlalv/vũ/tháng 7 2020/30072020/phananhbao_001thumbimage.jpg
890|c1