• Khóa Luận Tốt Nghiệp
  • 338.479109597 T772 - D132
    Khóa luận tốt nghiệp: Tình hình khai thác sản phẩn văn hóa du lịch ở Ninh Thuận /
DDC 338.479109597
Tác giả CN Trần, Thị Liên Đài
Tác giả TT Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Nhan đề Khóa luận tốt nghiệp: Tình hình khai thác sản phẩn văn hóa du lịch ở Ninh Thuận / Trần Thị Liên Đài; Nguyễn Hồng Giáp (GVHD)
Thông tin xuất bản TP.HCM : Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2006
Mô tả vật lý 79 tr. ; 29 cm.
Từ khóa tự do Du lịch
Từ khóa tự do Văn hóa
Từ khóa tự do Việt Nam
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hồng Giáp
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00117023
0027
0044EE445D5-95CF-46A0-BC01-C2E69B624141
005202007301604
008081223s2006 vm| vie
0091 0
039|a20200730160421|bvulh|c20200730153304|dtamnt2|y20200728194745|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
082 |a338.479109597|bT772 - D132
100 |aTrần, Thị Liên Đài
110 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
245 |aKhóa luận tốt nghiệp: Tình hình khai thác sản phẩn văn hóa du lịch ở Ninh Thuận / |cTrần Thị Liên Đài; Nguyễn Hồng Giáp (GVHD)
260 |aTP.HCM : |bĐại học Quốc tế Hồng Bàng, |c2006
300 |a79 tr. ; |c29 cm.
653 |aDu lịch
653 |aVăn hóa
653 |aViệt Nam
700 |aNguyễn, Hồng Giáp
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata1/anhbia/biasachlalv/vũ/tháng 7 2020/30072020/tranthiliendai_001thumbimage.jpg
890|c1