• Luận Văn Tốt Nghiệp
  • 615.82 T772 - T367
    Luận văn tốt nghiệp: Tầm soát bàn chân bẹt của sinh viên khoa vật lý trị liệu - phục hồi chức năng trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng /
DDC 615.82
Tác giả CN Trần, Thị Vân Thảo
Tác giả TT Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Nhan đề Luận văn tốt nghiệp: Tầm soát bàn chân bẹt của sinh viên khoa vật lý trị liệu - phục hồi chức năng trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng / Trần Thị Vân Thảo; Nguyễn Thị Hương (GVHD)
Thông tin xuất bản TP.HCM : Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2019
Mô tả vật lý 66 tr. ; 29 cm.
Từ khóa tự do Tầm soát bàn chân
Từ khóa tự do Phục hồi chức năng
Từ khóa tự do Vật lý trị liệu
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Hương
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00117024
0028
004802DE0FD-E960-464B-8FCB-0AAFC92FDD04
005202007301649
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200730164937|bvulh|c20200730153812|dtamnt2|y20200728195036|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
082 |a615.82|bT772 - T367
100 |aTrần, Thị Vân Thảo
110 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
245 |aLuận văn tốt nghiệp: Tầm soát bàn chân bẹt của sinh viên khoa vật lý trị liệu - phục hồi chức năng trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng / |cTrần Thị Vân Thảo; Nguyễn Thị Hương (GVHD)
260 |aTP.HCM : |bĐại học Quốc tế Hồng Bàng, |c2019
300 |a66 tr. ; |c29 cm.
653 |aTầm soát bàn chân
653 |aPhục hồi chức năng
653 |aVật lý trị liệu
700 |aNguyễn, Thị Hương
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata1/anhbia/biasachlalv/vũ/tháng 7 2020/30072020/tranthivanthao_001thumbimage.jpg
890|c1