• Luận Văn Tốt Nghiệp
  • 330.952 P534 - A596
    Luận văn tốt nghiệp: Vị trí kinh tế Nhật Bản ở Châu Á - Thái Bình Dương /
DDC 330.952
Tác giả CN Phạm, Thị Lan Anh
Tác giả TT Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Nhan đề Luận văn tốt nghiệp: Vị trí kinh tế Nhật Bản ở Châu Á - Thái Bình Dương / Phạm Thị Lan Anh; Nguyễn Hồng Giáp (GVHD)
Thông tin xuất bản TP.HCM : Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2002
Mô tả vật lý 60 tr. ; 29 cm.
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Nhật Bản
Từ khóa tự do Châu Á
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hồng Giáp
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00117053
0028
004E1ACC284-32EB-4635-BB51-EC2F26580BD3
005202008031616
008081223s2002 vm| vie
0091 0
039|a20200803161602|bvulh|y20200801123019|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
082 |a330.952|bP534 - A596
100 |aPhạm, Thị Lan Anh
110 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
245 |aLuận văn tốt nghiệp: Vị trí kinh tế Nhật Bản ở Châu Á - Thái Bình Dương / |cPhạm Thị Lan Anh; Nguyễn Hồng Giáp (GVHD)
260 |aTP.HCM : |bĐại học Quốc tế Hồng Bàng, |c2002
300 |a60 tr. ; |c29 cm.
653 |aKinh tế
653 |aNhật Bản
653 |aChâu Á
700 |aNguyễn, Hồng Giáp
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata1/anhbia/biasachlalv/vũ/tháng 8 2020/03082020/phamthilananh_001thumbimage.jpg
890|c1