• Khóa Luận Tốt Nghiệp
  • 338.30959754 T772 - A531
    Khóa luận tốt nghiệp: Cuộc sống ngư dân xóm Cồn, Nha Trang - Khánh Hòa /
DDC 338.30959754
Tác giả CN Trần, Hải Ấn
Tác giả TT Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Nhan đề Khóa luận tốt nghiệp: Cuộc sống ngư dân xóm Cồn, Nha Trang - Khánh Hòa / Trần Hải Ấn; Tôn Nữ Quỳnh Trân (GVHD)
Thông tin xuất bản TP.HCM : Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2006
Mô tả vật lý 61 tr. ; 29 cm.
Từ khóa tự do Ngư dân
Từ khóa tự do Nha Trang
Từ khóa tự do Khánh Hòa
Tác giả(bs) CN Tôn, Nữ Quỳnh Trân
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00117055
0027
0040A6C9BF3-8BCF-49D5-AC94-19A9BA9786B2
005202008041223
008081223s2006 vm| vie
0091 0
039|a20200804122351|bvulh|y20200803165652|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
082 |a338.30959754|bT772 - A531
100 |aTrần, Hải Ấn
110 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
245 |aKhóa luận tốt nghiệp: Cuộc sống ngư dân xóm Cồn, Nha Trang - Khánh Hòa / |cTrần Hải Ấn; Tôn Nữ Quỳnh Trân (GVHD)
260 |aTP.HCM : |bĐại học Quốc tế Hồng Bàng, |c2006
300 |a61 tr. ; |c29 cm.
653 |aNgư dân
653 |aNha Trang
653 |aKhánh Hòa
700 |aTôn, Nữ Quỳnh Trân
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata1/anhbia/biasachlalv/vũ/tháng 8 2020/04082020/tranhaian_001thumbimage.jpg
890|c1