• Khóa Luận Tốt Nghiệp
  • 394 T772 - P577
    Khóa luận tốt nghiệp: Vài nét về tết cổ truyền Nhật Bản những nét tương đồng - dị biệt về ý nghĩa và hình thức nghi lễ so với tết cổ truyền của Việt Nam /
DDC 394
Tác giả CN Trần, Hồ Liên Phương
Tác giả TT Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Nhan đề Khóa luận tốt nghiệp: Vài nét về tết cổ truyền Nhật Bản những nét tương đồng - dị biệt về ý nghĩa và hình thức nghi lễ so với tết cổ truyền của Việt Nam / Trần Hồ Liên Phương; Trịnh Tiến Thuận (GVHD)
Thông tin xuất bản TP.HCM : Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2005
Mô tả vật lý 56 tr. ; 29 cm.
Từ khóa tự do Tết cổ truyền
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Nhật Bản
Tác giả(bs) CN Trịnh, Tiến Thuận
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00117056
0027
004334BEA74-0171-46E5-9AFA-23F22B6CEB96
005202008041234
008081223s2005 vm| vie
0091 0
039|a20200804123422|bvulh|y20200803170134|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
082 |a394|bT772 - P577
100 |aTrần, Hồ Liên Phương
110 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
245 |aKhóa luận tốt nghiệp: Vài nét về tết cổ truyền Nhật Bản những nét tương đồng - dị biệt về ý nghĩa và hình thức nghi lễ so với tết cổ truyền của Việt Nam / |cTrần Hồ Liên Phương; Trịnh Tiến Thuận (GVHD)
260 |aTP.HCM : |bĐại học Quốc tế Hồng Bàng, |c2005
300 |a56 tr. ; |c29 cm.
653 |aTết cổ truyền
653 |aViệt Nam
653 |aNhật Bản
700 |aTrịnh, Tiến Thuận
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata1/anhbia/biasachlalv/vũ/tháng 8 2020/04082020/tranholienphuong_001thumbimage.jpg
890|c1