• Đồ án tốt nghiệp
  • 004.2 T772 - L795
    Đồ án tốt nghiệp: Mô hình hóa hệ thống thông tin của một trung tâm bồi dưỡng văn hóa /
DDC 004.2
Tác giả CN Trần, Mai Loan
Tác giả TT Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Nhan đề Đồ án tốt nghiệp: Mô hình hóa hệ thống thông tin của một trung tâm bồi dưỡng văn hóa / Trần Mai Loan; Huỳnh Văn Đức (GVHD)
Thông tin xuất bản TP.HCM : Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2006
Mô tả vật lý 64 tr. ; 29 cm.
Từ khóa tự do Công nghệ thông tin
Từ khóa tự do Lập trình
Từ khóa tự do Phần mềm
Tác giả(bs) CN Huỳnh, Văn Đức
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00117057
0026
004D8039786-BEBA-4C21-B440-32659B7E1171
005202008041243
008081223s2006 vm| vie
0091 0
039|a20200804124352|bvulh|y20200803170411|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
082 |a004.2|bT772 - L795
100 |aTrần, Mai Loan
110 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
245 |aĐồ án tốt nghiệp: Mô hình hóa hệ thống thông tin của một trung tâm bồi dưỡng văn hóa / |cTrần Mai Loan; Huỳnh Văn Đức (GVHD)
260 |aTP.HCM : |bĐại học Quốc tế Hồng Bàng, |c2006
300 |a64 tr. ; |c29 cm.
653 |aCông nghệ thông tin
653 |aLập trình
653 |aPhần mềm
700 |aHuỳnh, Văn Đức
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata1/anhbia/biasachlalv/vũ/tháng 8 2020/04082020/tranmailoan_001thumbimage.jpg
890|c1