• Khóa Luận Tốt Nghiệp
  • 613 T772 - T833
    Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh /
DDC 613
Tác giả CN Trần, Ngọc Hoài Trinh
Tác giả TT Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Nhan đề Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh / Trần Ngọc Hoài Trinh; Trần Thị Huệ (GVHD)
Thông tin xuất bản TP.HCM : Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2011
Mô tả vật lý 64 tr. ; 29 cm.
Từ khóa tự do Thành phố Hồ Chí minh
Từ khóa tự do Sức khỏe
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Huệ
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00117058
0027
004930A51AA-FE28-4DF9-8372-D92A39C5A60A
005202008041257
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|a20200804125701|bvulh|y20200803170658|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
082 |a613|bT772 - T833
100 |aTrần, Ngọc Hoài Trinh
110 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
245 |aKhóa luận tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh / |cTrần Ngọc Hoài Trinh; Trần Thị Huệ (GVHD)
260 |aTP.HCM : |bĐại học Quốc tế Hồng Bàng, |c2011
300 |a64 tr. ; |c29 cm.
653 |aThành phố Hồ Chí minh
653 |aSức khỏe
700 |aTrần, Thị Huệ
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata1/anhbia/biasachlalv/vũ/tháng 8 2020/04082020/tranngochoaitrinh_001thumbimage.jpg
890|c1