• Khóa Luận Tốt Nghiệp
  • 628 T772 - D561
    Khóa luận tốt nghiệp: Quản lý hệ thống kênh rạch tại Thành phố Hồ Chí Minh thực trạng và giải pháp /
DDC 628
Tác giả CN Trần, Thị Mỹ Diễm
Tác giả TT Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Nhan đề Khóa luận tốt nghiệp: Quản lý hệ thống kênh rạch tại Thành phố Hồ Chí Minh thực trạng và giải pháp / Trần Thị Mỹ Diễm; Lê Văn Năm (GVHD)
Thông tin xuất bản TP.HCM : Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2012
Mô tả vật lý 87 tr. ; 29 cm.
Từ khóa tự do Kênh rạch
Từ khóa tự do Thành phố Hồ Chí Minh
Từ khóa tự do Quản lý
Tác giả(bs) CN Lê, Văn Năm
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00117059
0027
00422634668-6FAA-40F2-9B2B-B7C9B67CEB3A
005202008041309
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|a20200804130924|bvulh|y20200803170957|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
082 |a628|bT772 - D561
100 |aTrần, Thị Mỹ Diễm
110 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
245 |aKhóa luận tốt nghiệp: Quản lý hệ thống kênh rạch tại Thành phố Hồ Chí Minh thực trạng và giải pháp / |cTrần Thị Mỹ Diễm; Lê Văn Năm (GVHD)
260 |aTP.HCM : |bĐại học Quốc tế Hồng Bàng, |c2012
300 |a87 tr. ; |c29 cm.
653 |aKênh rạch
653 |aThành phố Hồ Chí Minh
653 |aQuản lý
700 |aLê, Văn Năm
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata1/anhbia/biasachlalv/vũ/tháng 8 2020/04082020/tranthimydiem_001thumbimage.jpg
890|c1