DDC 495.6
Tác giả CN Trần, Thị Thu Thủy
Tác giả TT Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Nhan đề Luận văn tốt nghiệp của Trần Thị Thu Thủy khoa Nhật - Trung / Trần Thị Thu Thủy; Nguyễn Tấn Đắc (GVHD)
Thông tin xuất bản TP.HCM : Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2007
Mô tả vật lý 63 tr. ; 29 cm.
Từ khóa tự do Tiếng Nhật
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Tấn Đắc
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00117060
0028
004798C4FB9-7FA8-4321-B98F-F117D5EE52BC
005202008041322
008081223s2007 vm| vie
0091 0
039|a20200804132202|bvulh|y20200803171306|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
082 |a495.6|bT772 - T547
100 |aTrần, Thị Thu Thủy
110 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
245 |aLuận văn tốt nghiệp của Trần Thị Thu Thủy khoa Nhật - Trung / |cTrần Thị Thu Thủy; Nguyễn Tấn Đắc (GVHD)
260 |aTP.HCM : |bĐại học Quốc tế Hồng Bàng, |c2007
300 |a63 tr. ; |c29 cm.
653 |aTiếng Nhật
700 |aNguyễn, Tấn Đắc
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata1/anhbia/biasachlalv/vũ/tháng 8 2020/04082020/tranthithuthuy_001thumbimage.jpg
890|c1