• Luận Văn Tốt Nghiệp
  • 951 T772 - H239
    Luận văn tốt nghiệp: Vai trò - vị trí của người phụ nữ trong xã hội và gia đình Nhật Bản hiện đại sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại /
DDC 951
Tác giả CN Trang, Thúy Hằng
Tác giả TT Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Nhan đề Luận văn tốt nghiệp: Vai trò - vị trí của người phụ nữ trong xã hội và gia đình Nhật Bản hiện đại sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại / Trang Thúy Hằng; Trịnh Tiến Thuận (GVHD)
Thông tin xuất bản TP.HCM : Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2005
Mô tả vật lý 58 tr. ; 29 cm.
Từ khóa tự do Văn hóa
Từ khóa tự do Nhật Bản
Từ khóa tự do Gia đình
Tác giả(bs) CN Trịnh, Tiến Thuận
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00117061
0028
004A3EC08D3-790C-4A9B-AB6E-96DD8324C219
005202008041337
008081223s2005 vm| vie
0091 0
039|a20200804133707|bvulh|y20200803171553|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
082 |a951|bT772 - H239
100 |aTrang, Thúy Hằng
110 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
245 |aLuận văn tốt nghiệp: Vai trò - vị trí của người phụ nữ trong xã hội và gia đình Nhật Bản hiện đại sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại / |cTrang Thúy Hằng; Trịnh Tiến Thuận (GVHD)
260 |aTP.HCM : |bĐại học Quốc tế Hồng Bàng, |c2005
300 |a58 tr. ; |c29 cm.
653 |aVăn hóa
653 |aNhật Bản
653 |aGia đình
700 |aTrịnh, Tiến Thuận
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata1/anhbia/biasachlalv/vũ/tháng 8 2020/04082020/trangthuyhang_001thumbimage.jpg
890|c1