DDC 495.6
Tác giả CN Trịnh, Thị Hiền
Tác giả TT Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Nhan đề Luận văn tốt nghiệp của Trịnh Thị Hiền khoa Nhật Bản / Trịnh Thị Hiền
Thông tin xuất bản TP.HCM : Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2010
Mô tả vật lý 62 tr. ; 29 cm.
Từ khóa tự do Tiếng Nhật
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00117062
0028
0044A00AC4D-EB7D-44A3-A101-A5F7EE8D6CE1
005202008041401
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|a20200804140125|bvulh|y20200803171822|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |ajapan
082 |a495.6|bT833 - H633
100 |aTrịnh, Thị Hiền
110 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
245 |aLuận văn tốt nghiệp của Trịnh Thị Hiền khoa Nhật Bản / |cTrịnh Thị Hiền
260 |aTP.HCM : |bĐại học Quốc tế Hồng Bàng, |c2010
300 |a62 tr. ; |c29 cm.
653 |aTiếng Nhật
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata1/anhbia/biasachlalv/vũ/tháng 8 2020/04082020/trinhthihien_001thumbimage.jpg
890|c1