• Luận Văn Tốt Nghiệp
  • 761.2 V872 - Q99
    Luận văn tốt nghiệp: Làng nghề gạch ngói thủ công truyền thống An Hiệp trong bối cảnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa /
DDC 761.2
Tác giả CN Võ, Chế Quyên
Tác giả TT Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Nhan đề Luận văn tốt nghiệp: Làng nghề gạch ngói thủ công truyền thống An Hiệp trong bối cảnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa / Võ Chế Quyên; Lê Văn Năm (GVHD)
Thông tin xuất bản TP.HCM : Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2005
Mô tả vật lý 110 tr. ; 29 cm.
Từ khóa tự do Công nghiệp hóa
Từ khóa tự do An Hiệp
Từ khóa tự do Nghề gạch
Tác giả(bs) CN Lê, Văn Năm
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00117063
0028
004584715AA-0B38-4F1D-97CE-A0A11AFC4E92
005202008041415
008081223s2005 vm| vie
0091 0
039|a20200804141501|bvulh|y20200803172132|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
082 |a761.2|bV872 - Q99
100 |aVõ, Chế Quyên
110 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
245 |aLuận văn tốt nghiệp: Làng nghề gạch ngói thủ công truyền thống An Hiệp trong bối cảnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa / |cVõ Chế Quyên; Lê Văn Năm (GVHD)
260 |aTP.HCM : |bĐại học Quốc tế Hồng Bàng, |c2005
300 |a110 tr. ; |c29 cm.
653 |aCông nghiệp hóa
653 |aAn Hiệp
653 |aNghề gạch
700 |aLê, Văn Năm
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata1/anhbia/biasachlalv/vũ/tháng 8 2020/04082020/vochequyen_001thumbimage.jpg
890|c1