• Luận Văn Tốt Nghiệp
  • 959.7 V872 - O118
    Luận văn tốt nghiệp: Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu hiện nay và trong tương lai /
DDC 959.7
Tác giả CN Võ, Thị Hoàng Oanh
Tác giả TT Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Nhan đề Luận văn tốt nghiệp: Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu hiện nay và trong tương lai / Võ Thị Hoàng Oanh; Nguyễn Hồng Giáp (GVHD)
Thông tin xuất bản TP.HCM : Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2005
Mô tả vật lý 59 tr. ; 29 cm.
Từ khóa tự do Du lịch
Từ khóa tự do Bà Rịa
Từ khóa tự do Vũng Tàu
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hồng Giáp
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00117064
0028
00469461050-B302-43D5-938B-8157E00D8DEA
005202008041453
008081223s2005 vm| vie
0091 0
039|a20200804145306|bvulh|y20200803172457|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
082 |a959.7|bV872 - O118
100 |aVõ, Thị Hoàng Oanh
110 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
245 |aLuận văn tốt nghiệp: Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu hiện nay và trong tương lai / |cVõ Thị Hoàng Oanh; Nguyễn Hồng Giáp (GVHD)
260 |aTP.HCM : |bĐại học Quốc tế Hồng Bàng, |c2005
300 |a59 tr. ; |c29 cm.
653 |aDu lịch
653 |aBà Rịa
653 |aVũng Tàu
700 |aNguyễn, Hồng Giáp
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata1/anhbia/biasachlalv/vũ/tháng 8 2020/04082020/vothihoangoanh_001thumbimage.jpg
890|c1