• Luận Văn Thạc Sĩ
  • 633.1809597 N576 - D988
    Luận văn thạc sĩ: Một số giải pháp tạo vốn và sử dụng vốn có hiệu quả nhằm phát triển kinh tế nông nghiệp tỉnh Cần Thơ /
DDC 633.1809597
Tác giả CN Nguyễn, Văn Duyệt
Tác giả TT Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Nhan đề Luận văn thạc sĩ: Một số giải pháp tạo vốn và sử dụng vốn có hiệu quả nhằm phát triển kinh tế nông nghiệp tỉnh Cần Thơ / Nguyễn Văn Duyệt; Trần Văn Chánh (HDKH)
Thông tin xuất bản TP.HCM : Đại học Quốc gia, 1998
Mô tả vật lý 74 tr. ; 29 cm.
Từ khóa tự do Nông nghiệp
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Cần Thơ
Tác giả(bs) CN Trần, Văn Chánh
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00117089
0024
004DED2C2FA-42ED-4CFC-9302-A53D20C9522E
005202008141312
008081223s1998 vm| vie
0091 0
039|a20200814131248|bvulh|y20200813144818|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
082 |a633.1809597|bN576 - D988
100 |aNguyễn, Văn Duyệt
110 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
245 |aLuận văn thạc sĩ: Một số giải pháp tạo vốn và sử dụng vốn có hiệu quả nhằm phát triển kinh tế nông nghiệp tỉnh Cần Thơ / |cNguyễn Văn Duyệt; Trần Văn Chánh (HDKH)
260 |aTP.HCM : |bĐại học Quốc gia, |c1998
300 |a74 tr. ; |c29 cm.
653 |aNông nghiệp
653 |aKinh tế
653 |aCần Thơ
700 |aTrần, Văn Chánh
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata1/anhbia/biasachlalv/vũ/tháng 8 2020/14082020/nguyen van duyet_001thumbimage.jpg
890|c1|a0|b0|d6