DDC 728
Tác giả CN Đinh Thế Sơn
Nhan đề Đồ án tốt nghiệp: Khách sạn nghĩ dưỡng Dray Nur
Nhan đề Đinh Thế Sơn; Lê Trọng Hải, Lưu Thanh Tài (GVHD)
Thông tin xuất bản Tp.HCM : Đại học quốc tế Hồng Bàng, 2019
Mô tả vật lý 61 tr. ; 28cm.
Từ khóa tự do Khách sạn
Từ khóa tự do Cấu trúc khách sạn
Từ khóa tự do Công trình xây dựng khách sạn
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00117091
0026
004D3DE2882-896B-4A66-AEF0-B617816B2410
005202008211034
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200821103438|btamnt2|c20200817120954|dvulh|y20200817105255|ztamnt2
040 |aĐH Hồng Bàng
041 |avie
082 |a728|bD584 - S698
100 |aĐinh Thế Sơn
245 |aĐồ án tốt nghiệp: Khách sạn nghĩ dưỡng Dray Nur
245|cĐinh Thế Sơn; Lê Trọng Hải, Lưu Thanh Tài (GVHD)
260 |aTp.HCM : |bĐại học quốc tế Hồng Bàng, |c2019
300 |a61 tr. ; |c28cm.
653 |aKhách sạn
653 |aCấu trúc khách sạn
653 |aCông trình xây dựng khách sạn
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata1/anhbia/tam/do an/17082020/dinhtheson_001thumbimage.jpg
890|c1