DDC 720
Tác giả CN Lê, Khôi Anh
Tác giả TT Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Nhan đề Khóa luận tốt nghiệp: Resort biển Phan Thiết / Lê Khôi Anh; Trần Quốc Khánh (GVHD)
Thông tin xuất bản TP.HCM : Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2020
Mô tả vật lý 80 tr. ; 29 cm.
Từ khóa tự do Phan Thiết
Từ khóa tự do Kiến trúc
Từ khóa tự do Resort biển
Tác giả(bs) CN Trần, Quốc Khánh
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00117104
0027
0042FA0040B-FBF9-4BFC-BE42-3ED1511005B8
005202008180917
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20200818091701|btamnt2|y20200817134441|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
082 |a720|bL433 - A596
100 |aLê, Khôi Anh
110 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
245 |aKhóa luận tốt nghiệp: Resort biển Phan Thiết / |cLê Khôi Anh; Trần Quốc Khánh (GVHD)
260 |aTP.HCM : |bĐại học Quốc tế Hồng Bàng, |c2020
300 |a80 tr. ; |c29 cm.
653 |aPhan Thiết
653 |aKiến trúc
653 |aResort biển
700 |aTrần, Quốc Khánh
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata1/anhbia/tam/do an/18082020/lekhoianh_001thumbimage.jpg
890|c1