• Đồ án tốt nghiệp
  • 720 P534 - S698
    Đồ án tốt nghiệp: Trung tâm sinh hoạt và lễ hội dân gian cộng đồng trẻ thơ Nam Bộ /
DDC 720
Tác giả CN Phạm, Thanh Sơn
Tác giả TT Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Nhan đề Đồ án tốt nghiệp: Trung tâm sinh hoạt và lễ hội dân gian cộng đồng trẻ thơ Nam Bộ / Phạm Thanh Sơn; Võ Ngọc Hùng (GVHD)
Thông tin xuất bản TP.HCM : Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2019
Mô tả vật lý 73 tr. ; 29 cm.
Từ khóa tự do Kiến trúc
Từ khóa tự do Nam bộ
Từ khóa tự do Trung tâm văn hóa
Tác giả(bs) CN Võ, Ngọc Hùng
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00117126
0026
00472C87896-3B17-4DBB-9B71-9B8DA8598464
005202008201431
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200820143142|btamnt2|y20200818130053|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
082 |a720|bP534 - S698
100 |aPhạm, Thanh Sơn
110 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
245 |aĐồ án tốt nghiệp: Trung tâm sinh hoạt và lễ hội dân gian cộng đồng trẻ thơ Nam Bộ / |cPhạm Thanh Sơn; Võ Ngọc Hùng (GVHD)
260 |aTP.HCM : |bĐại học Quốc tế Hồng Bàng, |c2019
300 |a73 tr. ; |c29 cm.
653 |aKiến trúc
653 |aNam bộ
653 |aTrung tâm văn hóa
700 |aVõ, Ngọc Hùng
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata1/anhbia/tam/do an/20082020/phamthanhson_001thumbimage.jpg
890|c1