DDC 720
Tác giả CN Dương, Trần Tuyết Hoa
Tác giả TT Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Nhan đề Đồ án tốt nghiệp: Khách sạn ven biển Nha Trang / Dương Trần Tuyết Hoa; Nguyễn Minh Hiếu (GVHD)
Thông tin xuất bản TP.HCM : Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2019
Mô tả vật lý 36 tr. ; 29 cm.
Từ khóa tự do Khách sạn
Từ khóa tự do Nha Trang
Từ khóa tự do Kiến trúc
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Minh Hiếu
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00117141
0026
0044A8F1322-4D0D-48FB-B175-551751C03A89
005202008211441
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200821144158|btamnt2|y20200820130835|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
082 |a720|bD928 - H678
100 |aDương, Trần Tuyết Hoa
110 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
245 |aĐồ án tốt nghiệp: Khách sạn ven biển Nha Trang / |cDương Trần Tuyết Hoa; Nguyễn Minh Hiếu (GVHD)
260 |aTP.HCM : |bĐại học Quốc tế Hồng Bàng, |c2019
300 |a36 tr. ; |c29 cm.
653 |aKhách sạn
653 |aNha Trang
653 |aKiến trúc
700 |aNguyễn, Minh Hiếu
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata1/anhbia/tam/do an/21082020/duongtrantuyenhoa_001thumbimage.jpg
890|c1