• Đồ án tốt nghiệp
  • 720 L433 - H633
    Đồ án tốt nghiệp: Trung tâm ẩm thực và giải trí ở đồng bằng sông Cửu Long /
DDC 720
Tác giả CN Lê, Đức Hiền
Tác giả TT Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Nhan đề Đồ án tốt nghiệp: Trung tâm ẩm thực và giải trí ở đồng bằng sông Cửu Long / Lê Đức Hiền; Đặng Minh Khải (GVHD)
Thông tin xuất bản TP.HCM : Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2019
Mô tả vật lý 53 tr. ; 29 cm.
Từ khóa tự do Đồng bằng sông cửu long
Từ khóa tự do Trung tâm ẩm thực
Từ khóa tự do Kiến trúc
Tác giả(bs) CN Đặng, Minh Khải
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00117142
0026
0043DE3D36F-14CB-456F-8BF3-90CD5643A1CD
005202008211451
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200821145152|btamnt2|y20200820131035|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
082 |a720|bL433 - H633
100 |aLê, Đức Hiền
110 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
245 |aĐồ án tốt nghiệp: Trung tâm ẩm thực và giải trí ở đồng bằng sông Cửu Long / |cLê Đức Hiền; Đặng Minh Khải (GVHD)
260 |aTP.HCM : |bĐại học Quốc tế Hồng Bàng, |c2019
300 |a53 tr. ; |c29 cm.
653 |aĐồng bằng sông cửu long
653 |aTrung tâm ẩm thực
653 |aKiến trúc
700 |aĐặng, Minh Khải
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata1/anhbia/tam/do an/21082020/leduchien_001thumbimage.jpg
890|c1