• Đồ án tốt nghiệp
  • 720 L433 - H149
    Đồ án tốt nghiệp: Trung tâm văn hóa Tây Nguyên - Buôn Ma Thuột /
DDC 720
Tác giả CN Lê, Hoàng Hải
Tác giả TT Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Nhan đề Đồ án tốt nghiệp: Trung tâm văn hóa Tây Nguyên - Buôn Ma Thuột / Lê Hoàng Hải; Lê Trọng Hải (GVHD)
Thông tin xuất bản TP.HCM : Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2020
Mô tả vật lý 64 tr. ; 29 cm.
Từ khóa tự do Tây Nguyên
Từ khóa tự do Kiến trúc
Từ khóa tự do Trung tâm văn hóa
Tác giả(bs) CN Lê, Trọng Hải
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00117143
0026
0048627F8D5-27F8-47B2-97F7-D7C4B686AD9F
005202008211530
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20200821153046|btamnt2|y20200820131226|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
082 |a720|bL433 - H149
100 |aLê, Hoàng Hải
110 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
245 |aĐồ án tốt nghiệp: Trung tâm văn hóa Tây Nguyên - Buôn Ma Thuột / |cLê Hoàng Hải; Lê Trọng Hải (GVHD)
260 |aTP.HCM : |bĐại học Quốc tế Hồng Bàng, |c2020
300 |a64 tr. ; |c29 cm.
653 |aTây Nguyên
653 |aKiến trúc
653 |aTrung tâm văn hóa
700 |aLê, Trọng Hải
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata1/anhbia/tam/do an/21082020/lehoanghai_001thumbimage.jpg
890|c1