• Đồ án tốt nghiệp
  • 720 L433 - T562
    Đồ án tốt nghiệp: Trung tâm nghiên cứu và sản xuất năng lượng bền vững Lý Sơn /
DDC 720
Tác giả CN Lê, Trung Tiến
Tác giả TT Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Nhan đề Đồ án tốt nghiệp: Trung tâm nghiên cứu và sản xuất năng lượng bền vững Lý Sơn / Lê Trung Tiến; Võ Ngọc Hùng (GVHD)
Thông tin xuất bản TP.HCM : Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2019
Mô tả vật lý 66 tr. ; 29 cm.
Từ khóa tự do Lý Sơn
Từ khóa tự do Kiến trúc
Từ khóa tự do Trung tâm nghiên cứu
Tác giả(bs) CN Võ, Ngọc Hùng
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00117144
0026
004782F74B2-BE7F-4FE6-915F-CECB06EB10BC
005202008240911
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200824091131|btamnt2|y20200820131536|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
082 |a720|bL433 - T562
100 |aLê, Trung Tiến
110 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
245 |aĐồ án tốt nghiệp: Trung tâm nghiên cứu và sản xuất năng lượng bền vững Lý Sơn / |cLê Trung Tiến; Võ Ngọc Hùng (GVHD)
260 |aTP.HCM : |bĐại học Quốc tế Hồng Bàng, |c2019
300 |a66 tr. ; |c29 cm.
653 |aLý Sơn
653 |aKiến trúc
653 |aTrung tâm nghiên cứu
700 |aVõ, Ngọc Hùng
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata1/anhbia/tam/do an/24082020/letrungtien_001thumbimage.jpg
890|c1