DDC 720
Tác giả CN Nguyễn, Hữu Phúc
Tác giả TT Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Nhan đề Đồ án tốt nghiệp: Resort nghỉ dưỡng biển hồ Pleiku / Nguyễn Hữu Phức; Thái Đức Lịch (GVHD)
Thông tin xuất bản TP.HCM : Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2018
Mô tả vật lý 48 tr. ; 29 cm.
Từ khóa tự do Pleiku
Từ khóa tự do Kiến trúc
Từ khóa tự do Resort
Tác giả(bs) CN Thái, Đức Lịch
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00117145
0026
004D51F81B9-8298-4C22-8E7D-164AB6A6C4B1
005202008240925
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20200824092554|btamnt2|y20200820131745|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
082 |a720|bN576 - P577
100 |aNguyễn, Hữu Phúc
110 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
245 |aĐồ án tốt nghiệp: Resort nghỉ dưỡng biển hồ Pleiku / |cNguyễn Hữu Phức; Thái Đức Lịch (GVHD)
260 |aTP.HCM : |bĐại học Quốc tế Hồng Bàng, |c2018
300 |a48 tr. ; |c29 cm.
653 |aPleiku
653 |aKiến trúc
653 |aResort
700 |aThái, Đức Lịch
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata1/anhbia/tam/do an/24082020/nguyenhuuphuc_001thumbimage.jpg
890|c1